Kansrijkhuren.nl Kansrijkhuren.nl
Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Inloggegevens vergeten
< TERUG
Spelregels

Aanbod
 • Alle woningen die vrijkomen voor verhuur adverteren Wooninc. en Trudo op www.kansrijkhuren.nl
 • Iedereen kan zich oriënteren op het actuele aanbod van Wooninc. en Trudo via www.kansrijkhuren.nl.
 • In de advertentie worden de kenmerken en bijzonderheden van de vrijkomende woning zo gedetailleerd mogelijk beschreven, zodat de woningzoekende zo goed mogelijk kan beoordelen of deze aan de woonwensen voldoet.
 • Indien er bepaalde toewijzingscriteria gelden voor een woning dan worden deze duidelijk vermeld in de advertentie (bijvoorbeeld leeftijdgrens,aantal personen of inkomen).
 • Wooninc. en Trudo zijn wettelijk verplicht vrijkomende woningen onder de huurtoeslaggrens voor 90% te verhuren aan woningzoekenden met een bruto huishoudinkomen kleiner dan € 34.911,00.
 • Voor ingelote kandidaten die op het moment van inloten al huurder zijn of in het verleden zijn geweest is het overleggen van een positieve verhuurdersverklaring vereist om een woning toegewezen te krijgen.
 • Woningen die gereserveerd worden voor verhuur aan urgenten, statushouders of kandidaten met een zorgindicatie worden niet geadverteerd op www.kansrijkhuren.nl maar direct aan de kandidaat aangeboden.
 • Wooninc.Plus appartementen waarvoor geen zorgindicatie nodig is, worden ook geadverteerd op www.kansrijkhuren.nl.
 • Let op! Tot en met 31 december 2015 is er een voorrangsregeling van toepassing voor een aantal woningen in Oirschot. Woningzoekenden uit Oirschot met een inschrijfdatum tot 1 januari 2013 krijgen voorrang op bepaalde woningen. Indien deze regeling van toepassing is wordt dit vermeldt onder het kopje ‘bijzonderheden’ van de desbetreffende woning.

Reageren

 • Iedereen die voldoet aan de geldende toewijzingscriteria mag reageren op het geadverteerde woningaanbod op www.kansrijkhuren.nl.
 • U hoeft niet meer ingeschreven te staan om te kunnen reageren op een geadverteerde woning.
 • Na publicatie van de advertentie heeft iedereen 2 werkdagen de tijd om te reageren.
 • In de reactietijd van 2 werkdagen wordt het weekend (zaterdag en zondag) niet meegerekend. 
 • U mag reageren op elke geadverteerde woning waarvoor u graag direct in aanmerking komt.
 • Reageren op een woning die niet aan uw wensen voldoet, dient u te voorkomen.
 • Op elke advertentie kunt u één keer reageren. Indien u meerdere keren reageert met afwijkende persoonsgegevens, dan behouden wij ons het recht voor het aanbod in te trekken.
 • Ook als u zojuist een woning van Wooninc. of Trudo geaccepteerd heeft, kunt u blijven reageren op het actuele aanbod. Wordt u opnieuw ingeloot en accepteert u de woning, dan dient u de geldende opzegtermijn te hanteren.
 • U kunt een ander (familie of vriend) namens u laten reageren op een advertentie. Hierbij is het van belang dat uw persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum gebruikt worden. De contactgegevens mogen wel van de andere persoon zijn.
 • Bent u woningzoekende met urgentiestatus dan hoeft u niet te reageren via www.kansrijkhuren.nl. U wordt met voorrang geholpen door één van de Eindhovense woningcorporaties.

Loting

 • Na sluiting van de reactietijd op een advertentie vindt de loting plaats.
 • De loting geschiedt volledig geautomatiseerd en kan niet worden beïnvloed door de medewerkers.
 • Iedereen die binnen de reactietermijn van 2 werkdagen reageert, neemt deel aan de loting.
 • Iedereen die aan de geldende toewijzingscriteria voldoet maakt evenveel kans.
 • Het resultaat van de loting is 5 ingelote kandidaten (de ´winnende´ kandidaat en vier reservekandidaten).
 • De lotingsuitslag (de 5 ingelote kandidaten) wordt na de loting gepubliceerd op de website. Hierbij blijft de privacy van de kandidaten gewaarborgd.
 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de niet-ingelote kandidaten.

Toewijzing

 • Bent u de ´winnende´ kandidaat dan nemen wij zo spoedig mogelijk na het plaatsvinden van de loting telefonisch contact met u op. U dient binnen 2 werkdagen bereikbaar te zijn per telefoon of e-mail. Bent u niet bereikbaar, dan vervalt het aanbod en komt de eerstvolgende kandidaat in aanmerking.
 • Indien bepaalde toewijzingscriteria gelden (bijvoorbeeld leeftijdgrens, aantal personen, inkomen en of verhuurdersverklaring) en de kandidaat bij controle van de gegevens hieraan niet blijkt te voldoen, dan vervalt het aanbod.
 • In een aantal gevallen behouden Wooninc.en Trudo zich het recht voor om een woning niet toe te wijzen. Dit kan zijn:

           Indien een woning te klein is voor de gezinsgrootte, bijvoorbeeld als een gezin met 6 kinderen reageert op woning met
           2 slaapkamers.
           Indien het bruto gezinsinkomen uitkomt boven de € 34.911,00 op jaarbasis en/of vermogen.
           Indien het inkomen te laag is in relatie tot de huurprijs, vanwege mogelijke problemen met betrekking
           tot huurbetaling. Wooninc. houdt hier als regel een netto huurquote aan van 25%. Dit betekent dat de
           huurprijs minus eventuele huurtoeslag niet meer mag zijn dan 25% van het netto gezinsinkomen.

 • Woningen die tijdelijk verhuurd worden, worden niet aangeboden aan gezinnen met kinderen. Bovendien kunnen specifieke toewijzingscriteria gelden. In een aantal gevallen behouden Wooninc.en Trudo zich het recht voor om een woning bestemd voor tijdelijke verhuur niet toe te wijzen. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de verhuurder van de geadverteerde woning.
 • Wooninc. behoudt zich het recht voor om bij een bruto gezinsinkomen boven de  € 34.911,00 op jaarbasis  en/of vermogen de huur naar een meer marktconforme huurprijs op te trekken. Dit kan betekenen dat er een andere huurprijs voorgesteld wordt dan waarvoor de woning geadverteerd is.
 • De status van toewijzing (in behandeling, geweigerd, afgewezen, geaccepteerd) wordt per woning per kandidaat bijgehouden op de website.
 • Indien alle 5 ingelote kandidaten de woning afwijzen, dan bepaalt Wooninc. of Trudo zelf op welke wijze de woning verhuurd wordt.
 • Het is niet toegestaan om een woning waarvoor u kandidaat bent over te dragen aan een andere woningzoekende.

Persoonsgegevens

 • Het is niet mogelijk om zelf uw persoonsgegevens te wijzigen. Let daarom heel goed op dat uw gegevens correct zijn als u zich registreert.
 • Wilt u uw persoonlijke gegevens laten wijzigen, vul dan het contactformulier in wat op deze website onder het kopje 'contact' staat.
 • Geef uw wijzigingen tijdig door, zodat deze correct zijn als u wilt reageren op een advertentie.
 • Kansrijkhuren kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld dat uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, ten tijde van het reageren, waardoor u niet voor de betreffende woning in aanmerking komt.

Vragen

 • Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via e-mail of via telefoonnummer (040) 265 44 00.  Mailen kan ook via info@kansrijkhuren.nl. Of kom naar de woonwinkels van Trudo of Wooninc. Onze medewerkers helpen  u graag verder.